Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
НАЧАЛО

КЪМ НОВИЯ САЙТ НА РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР, БЛАГОЕВГРАД

8 ГОДИНИ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - БЛАГОЕВГРАД - ПОКАНА И ПРОГРАМА

Ресурсен център-Благоевград е държавно обслужващо звено, извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета, което се намира на територията на област Благоевград. Той има консултативна, образователно-възпитателна, координираща функция.

Ресурсният център осъществява дейности по провеждането на държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и работи по програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в областта и годишен план за дейността.

Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в област Благоевград започна дейността си през месец октомври 2006г.

Цели:
     - интегриране на учениците със СОП в общообразователните училища
     - навременна и точна  диагностика на учениците със СОП
     - коригиране и компенсиране протичането на основните психични процеси
     - социална адаптация на учениците, професионално ориентиране, подготовка за трудова дейност
     - вграждане в обществото на деца със специални образователни потребности
     - извършване на консултативна, образователно-възпитателна и координираща дейност


     Седалището на Ресурсен център в област Благоевград се намира в гр. Благоевград, подчинен на РИО на МОН. Област Благоевград е трета по големина в България, след области Бургас и София. Площта  й е  5.8 % от  територията  на  страната.

Област Благоевград се състои от 14 общини,  включващи 280 населени места, като седалището на ресурсния център се намира в гр. Благоевград.

(кликни за увеличаване)


Към днешна дата  групи от деца и ученици на ресурсно подпомагане има в дванадесет от четиринадесетте общини в област Благоевград. Във всяко едно от учебните заведения със заповед на директорите са сформирани екипи, които извършват комплексно педагогическо оценяване след постъпване на деца/ученици със СОП и подпомагат обучението и възпитанието им.


ОБХВАТ  НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ  В ОБЛАСТ  БЛАГОЕВГРАД към 01.12.2012г.

ОБЩИНА

БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ

БАНСКО

15

БЕЛИЦА

1

БЛАГОЕВГРАД

98

ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ

69

ГЪРМЕН

15

КРЕСНА

18

ПЕТРИЧ

71

РАЗЛОГ

15

САНДАНСКИ

60

САТОВЧА

9

СИМИТЛИ

26

СТРУМЯНИ

2

ЯКОРУДА

9

ВСИЧКО

408

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2013 ГОДИНА (.pdf)

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 2/2013 ГОДИНА (.pdf)

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 3/2014 ГОДИНА (.pdf)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2013г. (.xls)

 


 
ДЕЙНОСТИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
Свали презентацията
Виж онлайн

Р Ц – БЛАГОЕВГРАД

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

 
 web design: Stefan Kinov